Abonament rtv radiowo telewizyjny

Abonament RTV - radiowo telewizyjny

Abonament TV telewizyjny i radiowy na 2007 rok

 
   

   Za posiadanie radia czy też telewizora w domu trzeba płacić abonament rtv, inaczej mówiąc abonament radiowo telewizyjny, poniżej podajemy wysokość opłat na rok 2007 ustanowionych przez KRRiT (Krajowa Radia Radiofonii i Telewizji)

Wysokość opłat abonamentowych rtv w 2007 roku
Rozporządzenie KRRiT z dnia 17 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 94, poz. 656)


Opłata za używanie odbiornika radiofonicznego
 
Wysokość opłaty w zł ulga w zł
comiesięczne opłaty wnoszenie opłat z góry
za   1 miesiąc 5,30 5,30 0,00
za 2 miesiące 10,60 10,40 0,20
za 3 miesiące 15,90 15,40 0,50
za 6 miesięcy 31,80 30,40 1,40
za rok 63,80 58,20 5,40
 
Opłata za używanie odbiornika telewizyjnego lub telewizyjnego i  radiofonicznego
 
Wysokość opłaty w zł ulga w zł
comiesięczne opłaty wnoszenie opłat z góry
za   1 miesiąc 17,00 17,00 0,00
za 2 miesiące 34,00 33,20 0,80
za 3 miesiące 51,00 49,30 1,70
za 6 miesięcy 102,00 97,50 4,50
za rok 204,00 186,70 17,30

Opłatę uiszcza się do 25-go dnia pierwszego miesiąca okresu rozliczeniowego.


Premiowane jest wnoszenie opłat abonamentowych z góry.

Ulga za wniesienie rocznej opłaty abonamentowej do dnia 25 stycznia 2007
roku wynosi:
5 zł 40 gr - za używanie odbiornika radiofonicznego
17 zł 30 gr - za używanie odbiornika telewizyjnego lub radiofonicznego
i telewizyjnego


KORESPONDENCJĘ w sprawach opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiofonicznych i telewizyjnych, ulg oraz zwolnień od tych opłat prosimy kierować na adres:

Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
Departament Ekonomiczny
Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Polski 9
01-015 WARSZAWA
 

 

numery kierunkowe, listy miłosne, wierszyki urodzinowe wierszyki na dobranoc, objawy ciąży, dni płodne, prasa kobieca państwowa inspekcja sanitarna wiązanie krawata strony prywatne